Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Václav Planka

předseda místního sdružení

Darina Slováková

místopředsedkyně místního sdružení

Radek Janoušek

člen místní rady

Vít Procházka

člen místní rady

Christian Rappersberger

člen místní rady