Volební program Polanka nad Odrou
24. září 2018

Volební program Polanka nad Odrou

 

  • Dům pro seniory

Příprava projektu výstavby Domu pro seniory v blízkosti Domu pokojného stáří.

 

  • Přístavba Nové školy

Přístavbou nové školy umožníme nejmladším žákům opustit stísněné a nevyhovující prostory pro výuku v Družině ZŠ a zároveň zrevitalizujeme zeleň na pozemcích školy.

 

  • Úprava provozní doby Mateřské školy

Navíc zajistíme prázdninový provoz mateřské školy a umožníme delší provozní dobu ve všední dny.

 

  • Rekonstrukce budovy bývalého úřadu

Rekonstrukcí budovy bývalého úřadu na byty, nabídneme dostupnější bydlení mladým rodinám.

 

  • Vybudování chybějící kanalizační sítě

Budování nových kanalizací a rekonstrukce stávající kanalizační sítě.

 

  • Řešení problematiky Polanského zámku a rybníku

Znovuotevření diskuze k řešení problematiky zámku a rybníku a jeho další využití pro Polanku.

 

  • Podpora Polanským spolkům

Intenzivnější finanční podpora spolkům a organizacím, které se podílejí na zajištění volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů.

 

  • Opravy komunikací nižších tříd

Vytvoření pasportu oprav komunikací IV. tříd s přesným harmonogramem vždy na aktuální rok a vytvoření finanční rezervy v rozpočtu.

 

  • Bankomat

Vstoupit do jednání se všemi bankovními institucemi na trhu za účelem zajištění bankomatu v obci.