Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Radek Reindl

předseda místního sdružení

Milan Jedlička

místopředseda místního sdružení

Eva Procházková

pokladnice místního sdružení

Petr Jambor

člen místní rady

František Sadílek

člen místní rady