Milan Jedlička

místopředseda místního sdružení
radní města

Mírová 615
441 17  Podbořany