6. září 2022

Volební program pro Plesnou

Plán pro lepší Plesnou

Moderní a přátelská obec komunikující s občany.

Zvýšený dohled nad veřejným prostorem a jeho zkvalitnění.

Diskuze s občany nad plánovanými záměry v obci.

Zklidnění dopravy na hlavních trasách v obci.

Zvýšíme bezpečnost chodců a cyklistů.

Aktivní spolupráce s orgány města.

Pro financování nových projektů a investic v obci pro její další rozvoj.

Nadále rozvíjet kulturní dění v obci.

Podpora činnosti místních organizací a spolků včetně podnikání a živností.

Zajistit základní služby občanům.

Udržitelnost pošty v obci.

Podpora městské hromadné dopravy.

Zřízení dalších stanovišť pro veřejná kola.

I drobné věci dělají velké rozdíly.

Rekultivace vykáceného území na ulici Vlnité.

Údržba místní turistické trasy a doplnění o naučné tabule a prvky.

VOLTE ČÍSLO 1
MODERNÍ A PŘÁTELSKÁ OBEC
JEŠTĚ LEPŠÍ PLESNÁ