Co je pro nás v Petřkovicích důležité?
10. září 2018

Co je pro nás v Petřkovicích důležité?

V Petřkovicích žijeme, žijí tady naše děti a vnuci. Není nám lhostejné, jak budou Petřkovice vypadat a jak se nám tady bude žít. A to, co chceme pro naše rodiny, chceme i pro všechny občany našeho krásného obvodu. Uděláme všechno proto, aby platilo: Petřkovice – dobrá adresa.

Naše priority jsou stálé a neměnné

 • Spokojený občan, hrdý na svou obec
 • Petřkovice jako obec, která žije
 • Zastupitelstvo pracující ve prospěch všech občanů
 • Petřkovice prosperující – bez dluhů
 • Podpora všech fungujících složek v Petřkovicích
 • Podpora rozvoje místní podnikatelské sféry
 • Podpora dobrých nápadů ze strany občanů

Naše cíle pro následující období:

 • Pokračovat v rekonstrukci kulturního domu
 • Zahájit další etapu výstavby kanalizace
 • Provést opravu opěrných břehů Ludgeřovického potoka
 • Rozšířit kapacitu mateřské školy výstavbou nové budovy
 • Opravit další část sokolovny
 • Připravit projekt Bike park Petřkovice
 • Zrenovovat všechny zastávky MHD
 • Zřídit taxi službu pro seniory
 • Upravit zahradu u hostince Staré nádraží
 • Prosazovat vybudování rychlostní komunikace okolo obcí Hlučínska za účelem zklidnění dopravy v Petřkovicích
 • Revitalizovat obecní dvory a plochy

A nadále zkrášlovat naše Petřkovice

S Vaší podporou jsme za poslední volební období dokázali:

 • Postavit školní tělocvičnu
 • Vybudovat sportovní multifunkční hřiště
 • Rozšířit zahradu školy I. st. o výukový altán
 • Zřídit dopravní hřiště u mateřské školy
 • Zabezpečit přechody pro chodce osvětlením
 • Dokončit kanalizaci v části obce
 • Zrekonstruovat obecní domy a byty
 • Zkrášlit prostory tržnice
 • Zahájit rekonstrukci kulturního domu
 • Začít s opravami sokolovny a hostince Staré nádraží