Ing. Zdeněk Piech

člen regionální kontrolní a revizní komise