19. září 2018

Volební program Poruba

Foto: Tomáš Břeský

Obec a občan

Radnice je pro občany, ne naopak

PorubaPoint

 • Jedny dveře stačí - na jednom místě si vyřídíte občanský průkaz, pas a většinu dalších záležitostí. Navíc v přijatelném čase po práci.
 • Kde to jen půjde, umožníme elektronickou komunikaci místo návštěvy úřadu.
 • Zavedeme chytré aplikace a technologie pro zjednodušení života v Porubě - např. aplikaci pro hlášení závad, QR kódy na fakturách apod.
 • Nebudeme zavádět nové povinnosti a omezení, úředníky povedeme ke vstřícnosti k Porubákům.

Hospodaření

Peníze na investice neprojíme

Hospodaření a daně

 • Nebudeme plýtvat penězi na investice neustálým navyšováním počtu úředníků.
 • Zamezíme nesmyslným výkupům nemovitostí, které nejsou potřebné a jež neúměrně zatěžují rozpočet provozními náklady.
 • Nezvýšíme daň z nemovitostí.

Doprava

Rychle a pohodlně autem i na kole

Parkování a silniční doprava

 • Auta dostaneme částečně pod zem pomocí zapuštěných garáží. Ty jsou levnější než podzemní a umožňují lepší využití stávajících prostor.
 • Kde to situace umožní, zlegalizujeme parkování na místech, kde se již dnes stojí.

Cyklistika

 • Umožníme půjčovnám kol nabídnout Porubákům i jinou dopravu po městě, než je ta automobilová či hromadná.
 • Při stavbách a opravách cest budeme počítat s oddělenými pruhy pro cyklisty.

Veřejný prostor

Výjimečná řešení, která dobře slouží

Náměstí a ulice

 • Donutíme DPO k modernizaci tramvajových kolejí na Opavské ulici, aby výrazně poklesla hlučnost.

Zeleň

 • Zeleň nejsou jen vzrostlé stromy. Vysadíme stovky keřů i květinové záhony, které zlepší klima i dobrý pocit.
 • Samozřejmostí je průběžná péče o zeleň. Vzrostlé stromy musí být bezpečné, ne jen krásné.
 • Jednotlivé dvory musí být upravené, ale ne všechny stejně. Hrací prvky musí být více ke hraní než na efekt.
 • Postavíme agility park - hravý pes, spokojený pejskař.

Školství

Investice do našich dětí

Výuka

 • Specializací škol podpoříme rozvoj nadání a talentu dětí.
 • Podpoříme výuku cizích jazyků - v deváté třídě by se měl žák domluvit alespoň v jednom světovém jazyce.

Školní prostředí

 • Zkrášlíme školy - moderní interiéry zpříjemní výuku žákům i učitelům.
 • Každá škola si zaslouží moderní sportoviště, které bude k dispozici i po vyučování.

Mateřinky

 • Ve školkách vytvoříme takové zázemí, ve kterém se budou děti rozvíjet hrou.

Volný čas

Čím více možností, tím aktivnější život

Kultura i sport

 • Zachováme akce na Hlavní třídě a podpoříme aktivity v dalších místech Poruby.
 • Zvýšíme podporu spolkům, které pracují s dětmi. Sníží se tak náklady pro rodiče a zkvalitní se zázemí.

Odpočinek

 • Myslivna, hvězdárna a koupaliště se stanou skvělým odpočinkovým místem - zřídíme tam piknikovou louku a místa pro venkovní grilování.
 • Opravou školního hřiště na Sekaniny vznikne areál pro volný čas s atrakcemi pro děti a prostorem pro venkovní kino.
 • Širší možnosti, jak trávit volný čas, nabídneme i seniorům, ať výlety nebo kulturními akcemi.
 • Nadále podporujeme společné akce seniorů a dětí.

Podnikání

Pracovitost v Porubě chceme

Živnostníci

 • Živnostníkům nebudeme házet klacky pod nohy, ani vymýšlet nové povinnosti.
 • Zavedeme pravidelnou diskuzi s místními obchodníky, kde jim může být radnice nápomocná.

Bezpečnost

Kde se cítíme bezpečně, cítíme se dobře

Problémoví občané

 • V lokalitě Dělnická/Skautská nepovolíme nové sociální dávky na bydlení. Omezíme tak stěhování dalších sociálně vyloučených občanů.
 • Budeme důrazní při dodržování vyhlášek a nekompromisní při práci s problémovými občany

Štítky:
Program MS 2018