Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Balšínek

předseda místního sdružení

Josef Tomšů

místopředseda místního sdružení

Pavel Janoš

pokladník místního sdružení

Jan Chrapek

člen místní rady