Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miroslav Skalník

předseda místního sdružení

Ilona Komínková

místopředsedkyně místního sdružení

Pavel Kubický

člen místní rady

Jonáš Mareček

člen místní rady

Marek Novák

člen místní rady

Zdeněk Pelzer

člen místní rady

Dan Sokolíček

člen místní rady