Ing. et Ing. Ilona Komínková

místopředsedkyně místního sdružení