Ing. Ilona Komínková

zastupitelka města
místopředsedkyně místního sdružení