Ing. Miroslav Svozil

Povolání: systémový inženýr, náměstek primátora pro dopravu
*1957

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Miroslav Svozil je bývalý poradce předsedy vlády pro průmysl, předtím mimo jiné vedoucí odboru informatiky Nové huti, a.s., náměstek primátora pro ekonomiku a finance, starosta centrálního obvodu Ostravy.

Vzdělání, profese

            Ing. Miroslav Svozil maturoval v roce 1976 na Matičním gymnáziu v Moravské Ostravě. Rozhodl se, že se bude věnovat oboru systémového inženýrství, a proto se přihlásil na Vysokou školu báňskou v Ostravě. V roce 1981 úspěšně promoval. V roce 1997 si doplnil managerské vzdělání v japonském Tokiu, kde absolvoval stáž Business Management na Japan International Cooperation Agency.

            Svoje pracovní zkušenosti začal sbírat v největších firmách na Ostravsku jako je OKD a. s. (systémový analytik) a dále na Nové Huti (nyní Mittal Steel) v různých technologicko- informačních odvětvích, kde se vypracoval až do vedoucích funkcí.

            Politicky se aktivně angažoval až po listopadu 1989. V roce 1992 se stal zakládajícím členem ODS. Byl opakovaně volen do zastupitelstva města Ostravy a v roce 2001 se stal náměstkem primátora pro finance a ekonomiku. V letech 2006-2010 byl zvolen starostou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V mezidobí svých profesionálních politických aktivit pracoval v Karbon Investu/2002-2004/ a v Garážích Ostrava/2004- 2006 a 2010 – 2012/ Poté byl poradcem předsedy vlády ČR v otázkách průmyslu.

Koníčky: fanoušek klubu BK Nová huť Ostrava, dále kultura, historie, angličtina, cestování.

 

Ostrava - hlavní město českého průmyslu.

            V parlamentu chci udělat vše pro konkurenceschopnost českého průmyslu tak, jak je to z legislativního procesu možné.

Klíčové projekty:

            Informační a řídící systém koksovny Nové huti.

            Integrovaný záchranný systém města Ostravy + Centrum tísňového volání – 2 roky jako zmocněnec zastupitelstva.

            Pomoc města při záchraně kostela sv. Václava, iniciace Vědeckotechnologického parku, iniciace obnovy Staré radnice – muzea města Ostravy.

            Revitalizace Komenského sadů.

            Estetizace hlavního nádraží. 

            Roční spolupráce na prosazení malé novely zákona č.165/2013 Sb. -  o omezení podpory obnovitelným zdrojům energie. To je zásadní krok pro záchranu českého průmyslu.