Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Vaic

předseda místního sdružení

Richard Hájek

místopředseda místního sdružení

František Vágner

místopředseda místního sdružení

Zdeněk Budil

pokladník místního sdružení

Pavel Brož

člen místní rady

Jan Kerner

člen místní rady

Romana Krameriusová

členka místní rady

Bohumil Kurka

člen místní rady

Eva Maťátko

členka místní rady

Alexandra Moravcová

členka místní rady

Štěpánka Slezáková

členka místní rady