Marcela Straková

Povolání: v domácnosti
*1980

Politická příslušnost: BEZPP