Bc. Olga Minářová

Povolání: OSVČ
*1960

Politická příslušnost: BEZPP