Ing. Jiří Bayer

předseda kontrolní a revizní komise