Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Hebnar

předseda místního sdružení

Jiří Němec

místopředseda místního sdružení

Renata Struminská

pokladnice místního sdružení

Marcela Formanová

členka místní rady

Daniela Hebnarová

členka místní rady

Petr Klár

člen místní rady

Věra Knapková

členka místní rady

František Koplík

člen místní rady

Jana Pšejová

členka místní rady

Petr Sedláček

člen místní rady

Miroslav Vypušťák

člen místní rady