Jiří Němec

místopředseda místního sdružení
člen regionální kontrolní a revizní komise