Ing. Věra Knapková, BA

členka místní rady
členka kontrolní a revizní komise