Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Andrea Pazderová

předsedkyně místního sdružení

Zbyněk Šolc

místopředseda místního sdružení

Jaroslav Folprecht

pokladník místního sdružení

Edita Smělíková

členka místní rady

Matyáš Svoboda

člen místní rady

Jan Svoboda

člen místní rady