Ing. Andrea Pazderová

zastupitelka statutárního města
místostarostka městské části