Mgr. Zbyněk Šolc

místopředseda místního sdružení

Životopis

Ačkoliv věkem stále ještě mlád, prošel jsem si již politickou zkušeností na všech úrovních od komunální politicky až po parlamentní, od státní správy místního významu až po centrální úřady. Mám zkušenost i na mezinárodní úrovni globálních projektů a s Evropskou unií a jejími institucemi. 

Profesně jsem se věnoval dlouhé roky školství a vzdělávání, mezinárodní spolupráci a rozvoji především středoškoláků ve všech oblastech. Mám osobní a profesní zkušenosti s mezinárodními projekty a vzděláváním v evropském měřítku. Posledních 5 let se věnuji památkové péči a rozvoji cestovního ruchu.  

Obě tato témata jsou regionálními politikami s velkým dopadem do celého Jihomoravského kraje. Jsem přesvědčen, že pravicový pohled na téma kultury, regionálního rozvoje a školství je důležitý hlas k podpoře naší celkové politiky a kolegů, kteří budou kandidovat na čelních místech. 

Do ODS jsem vstoupil před 16 lety a kdysi dávno jsem byl i nejmladším členem Oblastní rady. V místním sdružení jsem byl dlouhé desetiletí výkonným místopředsedou a poslední 4 roky předsedou.

V zastupitelstvu Královo Pole jsme  potřetí ze čtyř posledních volebních období a prošel jsem si všemi funkcemi až po nynější post 1. místostarosty. 

Formálního vzdělání se mi dostalo v mnoha oblastech, za což jsem dnes velmi vděčný, protože mám humanitní a technické vzdělání, což ve veřejném prostoru poskytuje široké uplatnění v mnoha tématech. 

Konkrétně to byla matematické základních škola, elektrotechnické průmyslovka, střední škola v Americe vč. maturity, druhá průmyslovka v ČR s maturitou, politologie a mezinárodní vztahy na Masarykově universitě a zatím poslední sociální a masová komunikace se zaměřím na politický marketing  v Praze. 

Pracovně jsme 15 let předsedou Správní rady neziskové organizace na podporu středoškolského vzdělávání, byť posledních 6 let již jen ve strategické pozici, 6 let jsem byl asistentem senátora, rok jsem působil na Ministerstvu školství, rok na Ministerstvu dopravy. 4 roky jsem byl ředitelem Národní centra divadla a tance a organizoval kulturní a společenské akce v Národním památkovém ústavu. 

Část profesního života jsem byl i OSVČ a pracoval v soukromém průmyslovém sektoru.