Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Libor Vlček

předseda místního sdružení

Jindřich Svoboda

místopředseda místního sdružení

Pavel Pekár

pokladník místního sdružení

Viktor Fojt

člen místní rady

Veronika Kachlíková

členka místní rady

Petr Kratochvíl

člen místní rady