Ing.arch. Pavel Pekár

zastupitel městské části
pokladník místního sdružení