Ing. arch. Libor Vlček

zastupitel městské části
předseda místního sdružení