MUDr. Michal Bednář

zastupitel městské části

Životopis

Narodil jsem se 24.3.1963 v Praze. Vystudoval jsem gymnazium Na Zatlance v Praze 5, následně I.lékařskou fakultu UK v Praze , kterou jsem dokončil v r.1987. Po absolutoriu lékařské fakulty jsem se rozhodl pro obor chirurgie. Nejprve jsem pracoval na chirurgickém oddělení v nemocnici Benešově u Prahy, od r.1990 na II.chirurgické klinice I.lékařské fakulty UK v Praze 2. V březnu r.1995 jsem otevřel privátní chirurgickou praxi v Praze 5, v domě, kde bydlím a byl nám vrácen v restituci v r. 1992. Svoje chirurgické znalosti si však trvale zdokonaluji i účastí na práci na chirurgické klinice FNKV v Praze 10, kde se pravidelně zapojuji do pohotovostních služeb, většinou 1x týdně, od listopadu 1995.

V ODS jsem řádným členem od roku 2000. Nyní působím v MS Klamovka. V březnu 2014 jsem se stal zastupitelem MČ Praha 5  a od podzimu téhož roku jsem již zastupitelem celé funkční období. Mám rád kulturu a zajímám se o obnovu památek. Jsem proto od počátku volebního období i členem komise pro kulturu a obnovu památek MČ Praha 5. Předsedou této komise jsem od dubna 2016.

Jsem ženatý, mám 3 děti t.j.syna a 2 dcery ( 29 let, 25 let a 18 let). Manželka je rovněž lékařkou, a tak máme možnost problematiku medicíny probírat společně i doma.

Mám rád kulturu obecně, zejména pak hudbu, malířství a památky. Mým ceoživotním koníčkem je pak i obnova objektu na Praze 5, kde bydlím a mám i vlastní ordinaci. V  roce 2009 tento objekt dostal statut nemovité kulturní památky.

Dalšími koníčky je pak i cestování, cyklistika a v posledních 2 letech běžky.

Články (13)

Další články