Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Panenka

předseda místního sdružení

Martin Stránský

místopředseda místního sdružení

Jindřich Pokorný

pokladník místního sdružení

Jan Bergler

člen místní rady

Jiří Sloup

člen místní rady