Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Hynek Orság

předseda místního sdružení

Roman Hamrus

místopředseda místního sdružení

Lada Pluhařová

pokladnice místního sdružení

Zbyněk Gajdacz

člen místní rady

Martin Juraszek

člen místní rady

Gerard Krupa

člen místní rady

Jaroslav Krupka

člen místní rady

Pavel Pluhař

člen místní rady