Ing. Jaroslav Krupka

člen místní rady

Životopis

 

Něco z mého života

Narozen 8.9.1957 v Karlových Varech

Absolvent ČVUT Praha – Fakulta elektro v roce 1982

Od své svatby v roce 1982 se stávám Karviňákem a postupně otcem 2 synů s věkem 24 a 7 lte (díky malému se cítím stále relativně mladým).

V letech 1982 až 1993 jsem pracoval jako ved. oddělení a ved. střediska telekomunikací u Správy pošt a telekomunikací. V roce 1993 jsem zakládal ve funkci ředitele pobočku nadnárodní telekomunikační společnosti Alcatel v Ostravě, kde jsem na dalších postech (v poslední době převážně v Praze) působil do konce roku 2005. Od 1.1.2006 jsem se stal OSVČ.
V červnu 2006 jsem vstoupil do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde působím doposud. Jsem členem výboru pro veřejnou správu, kde působím ve funkci předsedy podvýboru pro veřejnou správu a informační systémy (z toho vyplývá i mé zaměření na oblast elektronizace veřejné správy). Dále jsem členem Stálé komise pro bankovnictví a členem podvýborů pro dopravu a energetiku, členem Mezirezortní komise pro přípravu revitalizace Moravskoslezského kraje.

Během mé profesní kariéry jsem absolvoval různé kurzy, např. Manažerský kurz Business success, odborná firemní školení z oblasti IT a další. Největším kurzem však byla pro mne „škola života = profesní praxe“, kde jsem získal znalosti a zkušenosti z oblasti obchodní, právní, marketingové, různých regionů, ale i jednání s lidmi.

V roce 1994 jsem vstoupil do ODS, kde jsem vykonával různé funkce a v současné době jsem opětovně 1.místopředsedou oblastního sdružení Karviná. Od roku 1996 jsem se stal členem Zastupitelstva města Karviná (1 volební období jako předseda klubu), od roku 2002 do 2006 jsem byl též členem Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Z titulu funkce člena ZM Karviná jsem se odvážil již třetí volební období oddávat.

Mé široké zájmy jsou redukovány časovým vytížením jen na rodinu a nešvar – v klidu si přečíst noviny či fenomén dnešní doby - internet.

Motto:

„Chci se zasadit, aby se o našem regionu a zvlášť o Karvinsku začalo mluvit jako o místě, kde lidé mohou také spokojeně žít a pracovat.“