Ing. Lada Pluhařová

pokladnice místního sdružení
členka regionální kontrolní a revizní komise