Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

David Beke

předseda místního sdružení

Štěpán Pojer

místopředseda místního sdružení

Petr Ryška

místopředseda místního sdružení

Jiří Čada

člen místní rady

Zdeněk Hink

člen místní rady

Jaroslav Huňáček

člen místní rady

Tibor Jirák

člen místní rady

Roman Křivánek

člen místní rady

David Paul

člen místní rady

Vojtěch Prchal

člen místní rady

Vítězslav Schrek

člen místní rady

Ludmila Straková

členka místní rady

Hana Šíma

členka místní rady

Jaroslav Vymazal

člen místní rady

Adam Zápotočný

člen místní rady