1 2 3 4 Místní rada – ODS – Občanská demokratická strana

Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

David Beke

předseda místního sdružení

Petr Ryška

místopředseda místního sdružení

Jiří Šlejtr

místopředseda místního sdružení

Zdeněk Hink

člen místní rady

Jaroslav Huňáček

člen místní rady

Jan Krátký

člen místní rady

Roman Křivánek

člen místní rady

David Paul

člen místní rady

Štěpán Pojer

člen místní rady

Vítězslav Schrek

člen místní rady

Ludmila Straková

členka místní rady

Hana Šíma

členka místní rady

Marie Veselá

členka místní rady