Ing. arch. David Beke

předseda místního sdružení
pověřený pokladník
radní statutárního města
člen oblastní rady

Masarykovo náměstí 97/1
586 01  Jihlava
Česká republika