Události, komentáře

18. března 2015
Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl místopředseda ODS a 1. místopředseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.


David BOREK, moderátor:


Ještě pár slov k tomuto tématu a k širší otázce zahraniční české politiky řekneme v Událostech, komentářích, kam dorazil senátor za ČSSD Hassan Mezian. Vítejte. 

 


Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Děkuju. 

 David BOREK, moderátor:


Je zde s námi také místopředseda ODS a senátor Miloš Vystrčil. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Dobrý večer. 

 David BOREK, moderátor:


A místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Pánové, hezký večer. 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


Hezký večer. 

 David BOREK, moderátor:


Pane Vystrčile, neříkala dřív ODS, když Václav Klaus měl své názory a má je pořád na evropskou integraci, že by neměly být v Evropě umlčovány menšinové nesouhlasné disidentské proudy názorové? 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


To říkala, ale jak to souvisí s tím, co jsme viděli? 

 David BOREK, moderátor:


Jaký je problém v tom, že Miloš Zeman, byť tedy tam nebude příliš mnoho státníků evropských, ale pojede do Moskvy. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Tady jsou dvě věci. První věc je, jestli je správné vyjádřit vděk, poděkování, uznání lidem, kteří bojovali za naši svobodu. To si myslím, že je nepochybné, že dělat máme, otázkou ale je, jestli to máme dělat tak, že jedeme dneska do Ruska. Určitě každý z nás půjde někam tento vděk vyjádřit, ať to bude v Ořechově, kam půjdu já, nebo v Praze k památníku. Pan prezident se rozhodl jet do Ruska, to znamená navštívit představitele, kteří dle mého názoru dneska nepředstavují ty, co by reprezentovali ty osvoboditele. On tam pojede na Rudé náměstí, tam bude vojenská přehlídka, tam budou vlastně lidé, kteří dneska dělají to, proti čemu ti padlí vojáci, byli to nejen ruští, ale i ukrajinští a tak dále, čeští, bojovali a vlastně charakterizuje rozpínavost, charakterizuje, řekněme, neúctu k lidským právům, nedodržování zákonů, čili mezinárodních smluv. Čili vlastně tím, že pan prezident Zeman jede dneska do Ruska, tak dle mého názoru vůbec nevyjadřuje to uznání osvoboditelům. 

 David BOREK, moderátor:


Pane Dolejši. 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


Pro mě je to vcelku jasné a docela se divím těm, kteří to chtějí zakazovat. Zakazovat by se to rozhodně nemělo. A myslím si, že ti, kteří tam pojedou, se nepůjdou klanět Putinovi, dokonce se nepůjdou klanět ani Stalinovi, který s tou dějinnou událostí měl přeci jenom určitý vztah. Půjdou se klanět těm milionům mrtvých. A je jasné, že těch ruských vojáků mezi padlými v 2. světové válce bylo nejvíc. 

 David BOREK, moderátor:


Vysvětlete, prosím, pane Meziane, postoj ČSSD nebo vaše předsedy - vláda nebude bránit prezidentovi v cestě do Moskvy. To je takové trochu jako chytrá horákyně, tak jak tomu rozumět té formulaci - nebude bránit prezidentovi v cestě do Moskvy. 

 Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Za prvé by bylo dobře podle mého mínění, abychom nějakým způsobem měli určitý prostor pro dialog s Ruskem. Samozřejmě nemůžeme s Ruskem proti Rusku válčit, musí být nějaký prostor. Zase a nejdůležitější pro mě je, že pan prezident vlastně jeden tam v koordinaci s vládou. 

 


David BOREK, moderátor:


Ale zvláštní je, že tedy ten dialog takto vámi naznačovaný mají potřebu v Evropské unii vést jenom země jako je Slovensko, jehož premiér tam pojede, Řecko, jehož premiér tam pojede, Kypr, jehož prezident tam pojede a Česká republika, jejíž prezident tam pojede. 

 Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Jsou věci, které jsou suverénní kroky daného státu. Já nebudu... 

 


David BOREK, moderátor:


Když jsem tady vyčítal panu nebo předhazoval panu Vystrčilovi postoje ODS k menšinovým názorům v Evropské unii, tak zase ČSSD vyznávala dlouho slogan, že Česko musí být v hlavním proudu evropské integrace. Tak toto je v souladu s tím, že pouze 4 státy Evropské unie a zdůrazněme, je to ten mix Kypr, Řecko, Slovensko, Česko, budou mít své nejvyšší představitele v Moskvě. Je toto v pořádku? 

 Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Ne, není to v pořádku. Mně se nelíbí násilí, mně se nelíbí takhle se chovat třeba k menšinám nebo to, co se děje na Krymu nebo, nebo násilnosti, který jsou proti obyvatelstvu a proti menšinám... 

 David BOREK, moderátor:


Já se ptám na tu návštěvu. 

 Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


No ale tu návštěvu, pokud je to v koordinaci s Vládou České republiky a pokud by naskytla prostor k dialogu, nemůžeme válčit proti Rusku. Rusko jako to je nemyslitelné. Měli bychom nechat nějakou možnost toho dialogu a koordinace. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Já jenom chci zdůraznit. Ten postoj ODS není vyvolán tím, že to dělá také většina v Evropské unii. Ten je vyjádřen tím, že prostě my nepovažujeme za správné, pokud budeme oslavy osvoboditelů slavit s někým, kdo dneska reprezentuje úplně jiné hodnoty než ty hodnoty, které bránili ti vojáci v době... 

 David BOREK, moderátor:


Myslíte, myslíte hodnoty Vissarionoviče Stalina? 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Ne, myslím hodnoty, jako je boj proti rozpínavosti, proti dodržování základních lidských práv a další hodnoty, které, ať chceme nebo nechceme, tak když sem sovětští vojáci přišli, tak nás od nich osvobodili. To znamená, vzpomeňme Hitler, on neuznával některé rasy a podobně. Podívejte se, co dneska se děje, co dělá Rusko? Anektuje území, aniž by bral v úvahu mezinárodní právo a podobně. Co je ten důvod? My si nemyslíme, že prostě je možné oslavovat 70. výročí konce 2. světové války tím, že to budeme dělat s někým, kdo dneska má velmi podobné konání jako kdysi jsme proti nim nebo proti nim například ti sovětští vojáci bojovali. 

 David BOREK, moderátor:


Posuňme se dál. Senátní zahraniční výbor totiž dnes schválil, a to jednomyslně průjezd amerického armádního konvoje skrz Česko. Zítra návrh členové doporučí na plénu ke schválení ostatním zákonodárcům v horní komoře. Už v pondělí ho přijala vláda. Republikou má projet mezi 29. březnem a 1. dubnem zhruba 120 obrněných vozidel s více než pěti stovkami vojáků. Budou se vracet do Německa ze cvičení v Pobaltí. 

 František BUBLAN, senátor a předseda zahraničního výboru /ČSSD/ (záznam): 


Jde o to, že ta vozidla se mohou pohybovat maximální rychlostí 50 kilometrů za hodinu, musejí mít povinné přestávky, takže z toho důvodu také ta doba přepravy bude poněkud delší. 

 genmjr. František MALENÍNSKÝ, zástupce náčelníka Generálního štábu (záznam): 


Po dobu té návštěvy jim umožníme, abychom je doprovodili a viděli Prahu, viděli Pardubice a viděli Plzeň. 

 David BOREK, moderátor:


Pane Dolejši, zástupce KSČM řekl, že to je harašení zbraněmi, že to je dokonce provokace. Co je provokativního na tom, že členský země NATO povolí vojákům jiné členské země NATO projet přes své území? 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


Na tom by samo o sobě nic provokativního nebylo. Vojáci občas musí cvičit, jinak ztratí schopnost bránit svou zem a vojáci, když jsou na cvičení společném, tak se samozřejmě musí nějak vrátit do kasáren. 

 David BOREK, moderátor:


A teď mi řekněte to ale. 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


To ale je v tom, že tady nešlo o běžné cvičení, ale tady šlo o cvičení, které ukazuje svaly právě směrem na východ. To je jedna věc a druhá... 

 David BOREK, moderátor:


No a teď ten rozpor. Tak vy říkáte, že pan, pan Zeman může jet do Moskvy, protože to není symbol současné debaty o Rusku, je to symbol roku 45, ale zároveň říkáte, že průjezd konvoje je nějakým symbolem. 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


To cvičení, o kterém tady je řeč, tak v podstatě zvyšuje vojenskou přítomnost ve východní Evropě, což byl region po mnoha desítky let naprosto mírový a nebezpečí války nebylo nikdy tak horké jako nyní. A to bohužel při 70. výročí konce 2. světové války, takže ta hodnota míru je skutečně dnes ohrožena a myslím si, že k tomu ohrožení míru směřuje i zvyšování vojenské přítomnosti. 

 David BOREK, moderátor:


Opravdu pár stovek vojenských vozidel, které projedou od Pobaltí přes středovýchodní Evropu do Německa, zvyšuje hrozbu války v Evropě? 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


Těch několik set vozů a vojáků, kteří projedou přes naši republiku, a vracejí se do kasáren, tak už samo o sobě nepochybně válce nepřispějí. Ale ten charakter toho cvičení, který probíhal na různých územích, v citlivých oblastech, tak samozřejmě určité napětí vytváří a napětí vytváří i způsob, jakým se ti vojáci vrací. Vždyť v loňském roce, pokud vím, tak projelo přes Českou republiku několik podobných konvojů, protože ti vojáci nasedli do vlaků, prosvištěli republikou a nikdo o tom ani nevěděl. Tohle je demonstrativní akce, která má ukázat obyvatelstvu, kdo je tady pán a obyvatelstvo je má ještě vítat krojové družiny, chléb a sůl, takže...

 

 

David BOREK, moderátor:


Počkejte, tak nedělejte z toho zase, já chápu aforismus v politice i v novinařině je docela hezká věc, ale to nikdo nechce, ne. 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


Když jsem slyšel slova americké strany, že to je to demonstrace, tak zřejmě očekávají z druhé strany také akt loajality. Stoprocentní poslušnosti. A jestliže v České republice jsou různé názory na to, jakým způsobem řešit současné napětí ve východní Evropě, tak jsou samozřejmě i různé názory na přítomnost cizích vojsk, na militarizaci a všechny ty rizika, která s tím konfliktem jsou spojovány, tudíž i kritické názory. 

 David BOREK, moderátor:


Ale uznáváte, že jsou i různé názory na účast českého prezidenta na oslavách v Moskvě. 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


To je pochopitelné. Já nejsem ten, kdo tady zakazuje. Já rozhodně ne. 

 David BOREK, moderátor:


Jak to má ČSSD s tímto konvojem? 

 Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


My s tím nemáme problém, žádný problém. Je to normálně země, členská země NATO a my jsme členská země NATO a konvoj projede Českou republikou... 

 


David BOREK, moderátor:


Je to demonstrace síly? 

 Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


No podle toho, z jakého úhlu pohledu se na to díváte. 

 David BOREK, moderátor:


Já bych se díval z vašeho pohledu. 

 Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Já se na to dívám z mého pohledu, já to vidím, že normálně, když je to voják, tak předpokládám, že voják bude mít vojenskou uniformu a bude jezdit ve vojenském transportéru. 

 David BOREK, moderátor:


Ano, pan Dolejš tady zmiňoval to, že ty konvoje tady sice jezdily v minulosti, ale přepravovaly se jinak. Přepravovaly se třeba vlakem nebo prostě nebylo to takto okázalé. Tak se jenom ptám, jestli to je demonstrace síly. 

 Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Ono vždycky byly nějaký manévry a byla nějaká společná cvičení v této země i ve větším počtu než v tom, co se děje a podle mého pohledu. Já v tom nevidím žádnou demonstraci. 

 David BOREK, moderátor:


Je to demonstrace síly? 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Já myslím, že spíš je to demonstrace jakési připravenosti a záměr sounáležitosti a zabezpečení nějaké naší jistoty a bezpečnosti. Demonstrace síly to není. A ještě k tomu, co říkal pan Dolejš. Pokud dneska někdo bude zdravit americké vojáky a mávat jim americkou vlajkou, tak to na rozdíl od dob minulých nebude proto, že mu to někdo přikázal. 

 David BOREK, moderátor:


Ještě se posouváme dál, protože senátoři projednají petici, která je žádá, aby se zabývali kroky prezidenta Miloše Zemana a případně se obrátili na Ústavní soud. Pojďme si poslechnout názory pro a proti. 

 Michal MAJZNER, autor petice (záznam): 


V podstatě se spojuje s tou ruskou propagandou, která způsobila to utrpení na východní Ukrajině, která ho rozpoutala a on se k tomu přidává, i když to zamlžuje a říká, že je to jenom občanská válka. 

 Jan VELEBA, předseda strany /SPO/ (záznam): 


Říkám tomu, že to je účelové a vím, jak se to shánělo. Shánělo se to zejména v pražském metru, takže proč nesehnat 11 tisíc podpisů. My máme třeba přes 30 tisíc podpisů na podporu prezidenta. Zatím jsme to nemedializovali. 

 David BOREK, moderátor:


Pane Vystrčile, vy byste podepsal takovou petici nebo podepsal jste ji? 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Já bych jí nepodepsal. Je to tak, že náš ústavní pořádek vypadá tak, že prezidenta nelze odvolávat za to, že se nám nelíbí jeho politické názory. Tak to prostě není. Je možné vyjádřit ten nesouhlas jiným způsobem, ale tohle si myslím, že neodpovídá tomu, co pan prezident dělá, je to věc trošku mimo. 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


Pan prezident je nepochybně kritizovatelný, máme svobodu slova, tedy i svobodu názorů, které nemusí mít ani hlavu a patu. Já si myslím, že pokud se v té petici mluví o ústavní stížnosti, že ta je prakticky nereálná. A to, co se mu tam vytýká, tak samozřejmě může někdo takový názor mít, ale například pokud mu vytýkají, že nesouhlasí s hospodářskými sankcemi, tak to je nejen legitimní názor, ale má i své racionální jádro, protože ta účinnost těch sankcí je sporná. 

 


David BOREK, moderátor:


ČSSD, opět se tedy vracím trochu do historie, kritizovala za vlád pana Topolánka a Nečase to, že zahraniční politika je nejednotná, že se hádá ministerstvo zahraničních věcí s Hradem, že se ministr zahraničí hádá s předsedou vlády. Je současná česká zahraniční politika jednotná? 

 Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Česká zahraniční politika je řešená právě vládou. Takže by měla být jednotná. 

 David BOREK, moderátor:


Teď jste tam teda řekl měla by, já se ptám, jestli je. 

 Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Opakovaně jsou schůze ústavních jednak vlády a jednak pana prezidenta i ostatních ústavních činitelů, aby... 

 


David BOREK, moderátor:


A vyřeší... 

 Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


...aby sjednotili ... 

 David BOREK, moderátor:


A už se sjednotila? 

 Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Je to, já si myslím, že to vypadá dobře. Důkazem toho je, že pan premiér schvaluje cestu pana prezidenta do, do Moskvy. 

 


Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Já si myslím, že česká zahraniční politika bude jednotná pouze tehdy, pokud poté, co pan prezident si něco vymyslí, tak to následně pan premiér schválí. To je jediná možnost, jak dokázat to, aby zahraniční politika byla jednotná. 

 


David BOREK, moderátor:


A tak to není doposud. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Tak to je, protože pan premiér nechce předvádět před, před celou zemí, že vlastně nic jiného, než říci, že s tím, co vymyslel pan prezident, souhlasí, protože cokoli jiného by nemělo smysl, neboť pana prezidenta přemluvit, aby udělal něco jiného, než on si myslí, že je správné, je téměř nemožné. 

 David BOREK, moderátor:


Je tu ještě zpráva, která souvisí volně s naším tématem, protože přes 100 tisíc manifestantů si dnes přišlo do centra Moskvy připomenout roční výročí od připojení Krymu k Rusku, což je téma, které proměnilo mapu východní Evropy. Pane Dolejši, Česko by nemělo nikdy uznat anexi Krymu? 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


Přesto, že ta anexe od počátku byl určitý problém z hlediska mezinárodního práva, to je třeba říci, tak způsob, jakým proběhla, je daleko méně nebezpečný, než proběhly anexe jiných území... 

 David BOREK, moderátor:


Taky jsem to nesrovnával, já se jenom ptám, jestli by to měla Česká republika uznat? 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


A přesto tato anektovaná území byla mezinárodně uznávána. Takže já si myslím, že je to věcí jednání a pokud diplomaté dospějí k tomu, že lépe uznat Krym jako součást Ruska, než se dopustit daleko větších problémů. Může se stát, že to bude uznáno. 

 David BOREK, moderátor:


V říjnu 38 byla uznána anexe Sudet Německem. 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


Mohli bychom začít mluvit o Kosovu a další věcech. 

 David BOREK, moderátor:


Ale tak dobře, ale tak ušlechtilý odpor KSČM proti uznání Kosova se teď mění v takový trochu kupecký přístup... 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


Já sice... 

 


David BOREK, moderátor:


... když tedy Kosovo, tak i Krym. 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


Já mohu připomenout, že většina obyvatel na území Krymu se cítí být ruské národnosti, že... 

 David BOREK, moderátor:

 

Většina obyvatel Sudet si přišla jako Němci, součást německé říše. 

 Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


...že referendum, které tam proběhlo sice můžeme nad ním mít určité otazníky, ale dalo určitý výsledek. Prostě ta situace není zcela srovnatelná. 

 Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Česká republika neuznává anexi Krymu... 

 David BOREK, moderátor:


Nikdy ji neuzná? 

 Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Neuznává a podle mého názoru by neměla. 

 


David BOREK, moderátor:


Když Kosovo, tak proč ne Krym, pane Vystrčile? 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Tak to je jasné porušení mezinárodních dohod, mezinárodního práva... 

 David BOREK, moderátor:


Kosovo bylo autonomní oblastí, nikoli subjektem mezinárodního práva. Kosovo bylo součástí Srbska. Vláda, ve které byla ODS, uznala nezávislost Kosova. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Já říkám, že v tuto chvíli to, co znám a čemu přesně rozumím, je Krym a anexe Krymu, tam jsem své stanovisko řekl. V případě Kosova bychom se museli bavit delší dobu o tom, jak to ve skutečnosti bylo a já v tuto chvíli nechci vynášet soudy. 

 David BOREK, moderátor:


A my už ani nemáme čas na další soudy. Děkujeme. To byl rychlý let českou zahraniční politikou. Hassan Mezian, Miloš Vystrčil, Jiří Dolejš, pánové, děkujeme, na shledanou.

 

 

Hassan MEZIAN, místopředseda zahraničního výboru Senátu PČR /ČSSD/:


Hezký večer. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Na shledanou, děkuju za pozvání. Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/:


Na shledanou. 

RNDr. Miloš Vystrčil

místopředseda strany
1. místopředseda senátorského klubu
krajský zastupitel
zastupitel města
předseda regionálního sdružení
místopředseda oblastního sdružení