23. února 2016

Chybí slibovaná vyhláška k měření tepla, upozorňují senátoři

Tiskové oznámení senátora Miloše Vystrčila ze dne 22. 2. 2016

Již po několikáté se dostane na program senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí úprava Zákona o hospodaření energií, která vyšla v květnu loňského roku ve Sbírce zákonů.

Na své 20. schůzi se členové výboru budou tuto středu 24. února od 11.15 hodin ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce v Praze zabývat problematikou novelizace vyhlášky č. 194/2007 Sb. – pravidly pro vytápění a dodávku teplé vody a měrnými ukazateli spotřeby. Na jednání jsou přizváni i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (MPO), Sdružení bytových družstev a Sdružení vlastníků jednotek. Zasedání je veřejné a je tedy pravděpodobné, že se zúčastní i další zainteresovaní.

Vydání vyhlášky, která stanoví rozsah toho, jakým způsobem a v jakém rozsahu je potřeba měřiče tepla v bytech instalovat, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR garantovalo nejpozději v druhé polovině roku 2015. Podle náměstkyně ministerstva Lenky Kovačovské ji lze ale očekávat až letos, po projednání s příslušnými představiteli Evropské komise nejpozději prý v červnu.

„Přestože již v březnu roku 2015 Ministerstvo průmyslu a obchodu ústy náměstka Šolce a následně přímo na schůzi Senátu i ústy ministra Mládka garantovalo vydání vyhlášky, která vyjasní situaci ohledně povinností měření tepla a nutnosti instalace měřičů tepla, nestalo se tak. Potvrdily se tím bohužel naše obavy. MPO již více než rok ponechává v nejistotě desítky tisíc bydlících zejména v bytových domech. Jsme tak nuceni problematiku vydání vyhlášky opět již po několikáté vrátit na program jednání našeho Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR.

Na jednání se chystáme MPO důrazně připomenout jeho sliby a zejména znovu zopakovat, že sliby se mají plnit. MPO se totiž vykašlalo nejen na sliby dané na plenárním zasedání Senátu, ale především na desítky tisíc rodin, které nevědí, jestli musí a případně za jakých podmínek měřiče tepla instalovat a jakým způsobem mají či musí provádět měření,“ uvedl před zasedáním Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jeho předseda senátor Miloš Vystrčil.

Bližší informace poskytne:

RNDr. Miloš Vystrčil
senátor
+420 606 767 544
milos@vystrcil.cz