Socialisté s ANO potopili obce

3. prosince 2015
Socialisté s ANO potopili obce

Až do večera diskutovali ve středu senátoři o navýšení příjmů krajů a obcí. Zatímco v případě navýšení příjmů krajů panovala shoda, senátoři zvoleni za ČSSD a ANO znemožnili významnější posílení příjmů obcí

Senátoři ČSSD a ANO neumožnili přijetí návrhu ODS ani návrhu výboru pro územní rozvoj a výboru hospodářského na navýšení příjmů obcí až o 9 miliard korun. A následně senátoři zvolení za ČSSD a ANO společně zablokovali přijetí kompromisní varianty navrhující navýšení příjmů obcí o necelé 4 miliardy korun.

Nakonec byl přijat kompromisní návrh senátora Radko Martínka, který navyšuje podíl obcí na DPH a zároveň odebírá obcím třicetiprocentní podíl na dani z podnikání přerozdělované podle místa trvalého bydliště podnikající fyzické osoby.

„Z přístupu senátorů za ČSSD a hnutí ANO jsem zklamán. Přestože někteří z nich při projednávání ve výborech nebo komisích návrh na významné zvýšení příjmů obcí podpořili, na plénu nakonec hlasovali úplně jinak. Přijatý návrh je charakteru vlk se nažral a koza zůstala celá. Obcím se ubralo i přidalo zároveň a nikdo vlastně neví, zda to pro ně bude nebo nebude do budoucna výhodné. Na přímou otázku, zda se změny obcím v budoucnu vyplatí, nedokázal ministr Babiš jasně odpovědět.

Za sebe to vidím jasně, senátoři za ČSSD a ANO odmítli možnost významně posílit příjmy obcí a vlastně je v tomto smyslu potopili. Že obce umí s penězi hospodařit mnohem lépe než stát, je přitom jasné a svědčí o tom i jejich mnohem nižší míra zadlužení, než je tomu u státního dluhu.

Cílem této vlády je patrně vše zajišťující stát a vše kontrolující stát. Slova představitelů vlády o decentralizaci, podpoře samospráv a samostatném rozhodování a hospodaření jsou jenom řeči, řeči, a zase řeči,“ okomentoval výsledky jednání místopředseda ODS, senátor Miloš Vystrčil.

Bližší informace poskytne:

RNDr. Miloš Vystrčil
senátor
+420 606 767 544
milos@vystrcil.cz

www.vystrcil.cz

RNDr. Miloš Vystrčil

místopředseda strany
1. místopředseda senátního klubu