23. července 2015

Vláda způsobuje rozvrat veřejné správy

Senátor Miloš Vystrčil na 10. schůzi horní komory Parlamentu varoval, že ačkoliv vláda hovoří o nutnosti kvalitní a profesionální státní správy, opak je pravdou. Služební zákon vláda zneužila, aby rozdala trafiky svým kamarádům a na těchto pozicích je zabetonovala. Nyní chce vláda rušit pobočky úřadů a ztížit tak lidem život, nadále hází klacky pod nohy starostům zejména malých obcí.

 
Senátor ODS upozorňuje, že v roce 2016 má být zrušeno několik desítek poboček finančních úřadů a již zrušila pobočky katastrálních úřadů v naprosté většině malých měst: „V případě kraje Vysočina to znamená zrušení finančního úřadu v Pacově, v Náměšti a v Telči. Zajímavé je, že nebude zrušen žádný finanční úřad na Jižní Moravě, kde kandidoval do Poslanecké sněmovny předseda vlády. Narůstání administrativy, nárůst byrokracie, prodlužování lhůt. Všechno je pořád složitější a složitější. Chci efektivní veřejnou správu. To znamená zjednodušení struktury a zvýšení skladebnosti. Úřady se musí přiblížit občanům, vládu ale vůbec nezajímá, zda je úřad pro občany dostupný,“ říká Miloš Vystrčil.
 
Miloš Vystrčil ukazuje, že ve stále složitější situaci se ocitají starostové zejména menších měst a obcí, například když je stát nutí vést různé registry, například registr přestupků: „To znamená další náklady na obce, bude tam nějaký další úředník, kromě standardního výkazu, který posílá každý rok na ČSÚ o tom, kolik bylo přestupků na obcích s rozšířenou působností, bude se vypisovat ještě další výkaz o každém přestupku. Stát si vyčíslil náklady, které to bude stát v hardware, software a jeho úředníky. Kolik to bude stát obce a kolik za to dostanou, v zákoně není. Podívejme se na tu historii, co jsme teď v poslední době zažili. Neuvěřitelně složitý a neustále zesložiťovaný systém kontrol. Duplicitní kontroly, triplicitní kontroly. Pořád někdo výkon veřejné správy a veřejné moci na úrovni obcí kontroluje. Úplně se v tom vyžívá, vymýšlí se pořád další a další kontroly. Vzkaz vlády je jasný, největší podvodník je zastupitel a úplně největší potom starosta. Vyzývám proto předsedu vlády, aby se postavil za ty obyčejné starosty, obyčejné zastupitele, kteří kolikrát nasazují svůj krk a volný čas,“ dodává Miloš Vystrčil
RNDr. Miloš Vystrčil

místopředseda strany
1. místopředseda senátního klubu
krajský zastupitel
zastupitel města
předseda regionálního sdružení
místopředseda oblastního sdružení