Volební program Hrabová
20. září 2018

Volební program Hrabová

Volební program ODS Hrabová na období 2018 – 2022

 • Prosadíme Strategický plán rozvoje Hrabové do života
 • Vybudujeme nové centrum Hrabové, včetně mateřské školy a kulturního domu ve středu obce u úřadu – „Srdce Hrabové“
 • Společně s TJ Sokol Hrabová postavíme novou sportovní halu
 • Dokončíme kanalizaci v jižní části Hrabové
 • Zajistíme lepší vybavení základní školy, modernizaci učeben, tím kvalitnější vzdělání pro naše děti
 • Podpoříme výstavbu okružní křižovatky Frýdecká x Mostní
 • Vyloučíme nákladní dopravu z celé ulice Paskovská
 • Ve spolupráci s okolními obcemi budeme prosazovat zrušení zpoplatnění D56 – Místecké
 • Spolu s dalšími městskými obvody vybudujeme novou cyklostezku podél levého břehu Ostravice až do DOV
 • Zaměříme se na bytový fond: na potřebné opravy, rekonstrukce a zahájíme diskuzi o možnému prodeji bytů současným nájemníkům
 • Podpoříme výstavbu bydlení zaměřenou na potřeby penzistů
 • V problematických lokalitách zajistíme instalaci kamerového systému