Volební program Hošťálkovice
18. září 2018

Volební program Hošťálkovice

Vážení spoluobčané, sousedé, kamarádi, je to již čtyři roky, co jsem psal podobný text k našemu předvolebnímu materiálu. Poměrně dlouhá doba, která ale utekla velmi rychle. Nicméně doba, za kterou se toho na naší malé politické scéně dosti událo a cítím jakousi povinnost hodnocení, nastínění dalších kroků a vizí do budoucna. Volební výsledek nás před čtyřmi lety logicky posadil do role opoziční strany. Jaké byly důvody? Rozdílný pohled na fungování obce jako moderního, společenského a kvalitního místa pro život. Nesouhlas se „zakonzervovaností“ a nekomunikativností úřadu vůči občanům i jeho liknavým přístupem v mnoha ohledech.

Vedli jsme tak konstruktivní opoziční práci, která ne vždy byla příjemná. Pro nikoho! Ale občas musíte dělat nepříjemné věci, aby se vše pohnulo kupředu. A to se nakonec i povedlo. Někdy v polovině volebního období se karty rozdaly znovu a tím se změnila i naše role. Mohli jsme konečně všem ukázat, jak to teda vlastně myslíme. A ač při předání úřadu nebylo zrovna vše v úplném pořádku, tak se podařil všem koaličním zastupitelům malý zázrak. Odepsanému městskému obvodu jsme společně dokázali vrátit reputaci a důvěru od politiků i úředníků na Magistrátu města Ostravy. Povedlo se výrazně zlepšit hospodaření, lépe dosáhnout na finanční podporu města a zvýšit tak příjmy na investice i provoz obvodu. Pokračovat v dostavbě sportovního areálu, dotáhnout projekt výstavby hasičské zbrojnice, narovnat řadu majetkoprávních vztahů např. ul. Kozlůvka, připravit rozvojové území obce, založit tradici Hošťálkovické pouti atd atd….. Výčet by byl dlouhý a spoustu dalších rozpracovaných akcí je před námi. To byl jen letmý výčet a faktické výsledky koaliční práce, které jste museli zaznamenat.

Věřím, že jsme Všem dokázali, že to jde. Jen doufám, že všechny ty hodiny práce, nepříjemných rozepří a odříkání, nepřijdou vniveč a znovu podpoříte demokratickou koalici a vedení obce. Myslím si, že jinou cestou jít Hošťálkovice ani nemůžou. Ne vše je a bude samozřejmě stoprocentní a je před námi ještě hodně práce vidím však chuť a odhodlání, které tady dříve nebylo.

Na závěr bych chtěl jen říct, že všechno to zázemí a komfort pro náš život, který se tady snažíme vytvářet (my všichni aktivní lidé našeho obvodu) je k ničemu, pokud nebudeme udržovat mezi sebou dobré vztahy a táhnout, jak se říká, za jeden provaz. Potom to všechno, tak trochu může ztratit smysl.

Přeji „šťastnou ruku“ v komunálních volbách do městského obvodu Hošťálkovice 2018.

Ondřej Sýkora          

Štítky:
program ms 2018