Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiří Trmal

předseda místního sdružení

Radka Klimšová

místopředsedkyně místního sdružení

Irena Lukaštíková

pokladnice místního sdružení