Jiří Trmal

předseda místního sdružení
pověřený pokladník