Radka Klimšová

místopředsedkyně místního sdružení