Základní škola Pod Žvahovem
22. ledna 2019

Renáta Zajíčková: Základní škola Pod Žvahovem

Od nástupu do funkce 1. místostarostky s kompetencí pro oblast školství jsem řešila složitou kauzu ve žvahovském areálu v Hlubočepích. V tomto objektu sídlí dvě školy – detašované pracoviště ZŠ Kořenského se čtyřmi ročníky 1. stupně a soukromá taneční konzervatoř (TCP).

Přestože historie nájmu TCP je velmi komplikovaná a dlouhá (od roku 2006) a vztah obou škol je problematický již delší dobu, v současné době je důležitý fakt, že od 1. září 2019 se má stát z detašovaného pracoviště ZŠ Kořenského samostatná Základní škola Pod Žvahovem. To s sebou samozřejmě nese zvýšené nároky na další prostory. Proto minulá radnice dala prozíravě v roce 2017 TCP legitimní výpověď, kterou ale TCP neakceptuje a v objektu zůstává, ba dokonce podává žaloby a vše řeší soudní cestou. Díky tomu zde vznikají kolizní situace, např. v souvislosti s užíváním společných prostor (školní jídelna, tělocvična). Vedení školy, zástupci radnice i rodiče žáků tuto skutečnost aktivně řeší a společně hledají způsoby, jak vytvořit potřebné prostorové zázemí.

ODS již před volbami vyslovila rozvoji základní školy podporu. Z tohoto důvodu jsem iniciovala přijetí usnesení rady MČ, která vedou k naplnění potřeb obyvatel Hlubočep, tedy k otevření dalších tříd. Díky tomu mohlo být na setkání s rodiči 15. ledna sděleno, že zápis do první třídy pro školní rok 2019/20 se konat bude a že městská část s touto školou určitě počítá.

Renáta Zajíčková
I. místostarostka MČ Praha 5

Více o autorovi

Štítky:
komentář