Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

David Nechvátal

předseda místního sdružení

Vojtěch Zapletal

místopředseda místního sdružení

Miroslav Tichý

pokladník místního sdružení

Mohsen Alloh

člen místní rady

Jaroslav Bartoš

člen místní rady

Daniela Černá

členka místní rady