18. října 2018

Volební úspěch ODS v Praze 5

Komunální volby ukázaly, že ODS je i nadále silnou politickou stranou. V komunálních volbách získala v naší městské části téměř 17% voličských hlasů, a skončila tak na krásném druhém místě. Tyto výsledky ji vynesly do koalice tvořenou Českou pirátskou stranou se sdružením SNOP 5 a politickým hnutím ANO 2011.

Vyjednávací tým těchto stran již podepsal koaliční smlouvu, která obsahuje programové priority a kandidáty do Rady MČ Praha 5. V tomto uskupení Občanská demokratická strana získá 4 pozice radních včetně 1. zástupkyně starosty Mgr. Renáty Zajíčkové, Piráti/SNOP 5 mají tři a ANO dvě pozice. Vnímáme tyto výsledky jako odměnu za velmi pozitivní a přátelskou předvolební kampaň a skvělou týmovou práci všech členů ODS Prahy 5.

Ještě jednou děkujeme všem voličům za podporu a důvěru v naši stranu.

Štítky:
tisková zpráva