Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miroslav Richter

předseda místního sdružení

Jiří Havránek

místopředseda místního sdružení

Jiřina Pospíšilová

pokladnice místního sdružení