Ing. Miroslav Richter, CSc.

předseda místního sdružení
člen oblastní rady