Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Zdeněk Grünwald

předseda místního sdružení

Lukáš Němec

místopředseda místního sdružení

Miloš Polák

pokladník místního sdružení

Tadeáš Bukovský

člen místní rady

Jiří Crha

člen místní rady

Vladimíra Danihelková

členka místní rady

František Havíř

člen místní rady

Tomáš Kryl

člen místní rady

Pavel Přikryl

člen místní rady

Lenka Skotáková

členka místní rady

Karel Sochor

člen místní rady