Ing. František Havíř

člen místní rady
radní města
člen oblastní rady