MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA

členka místní rady
zastupitelka města