Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Marcela Dvořáková

předsedkyně místního sdružení

Rostislav Aulický

místopředseda místního sdružení

Martina Geletka Tuháčková

pokladnice místního sdružení

Eva Böhmová

členka místní rady

Jaroslav Vrška

člen místní rady